ลบ แก้ไข

ประเทศไทยศึกษาลู่ทางการค้าข้าวในเขตอาเซียน

ประเทศไทยศึกษาลู่ทางการค            กระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตการค้าข้าวในอาเซียน โดยการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของการหาแนวทาง สำหรับความร่วมมือด้านการค้าข้าวระหว่างผู้ผลิตข้าวรายใหญ่และผู้ส่งออกในอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา, ลาว, พม่า, เวียดนามและไทย

            กระทรวงพาณิชย์มองเห็นถึงความจำเป็นในการศึกษาการสร้างเขตการค้าข้าว เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในตลาดโลกที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาค บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการป้องกันการลักลอบขนข้าวข้ามพรมแดน

            กรมการค้าต่างประเทศ เชื่อว่าการจัดตั้งกลไกการค้าข้าวในประเทศกลุ่มอาเซียนจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเกษตร 

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,772 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ