ลบ แก้ไข

ไทยเตรียมพัฒนาความร่วมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

ไทยเตรียมพัฒนาความร่วมมื            คณะรัฐมนตรีได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหม ในแผนการที่จะดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยกระทรวงกลาโหมวางแผนการงบประมาณ 50ล้านบาท เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

            แผนนี้ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงกลาโหมในกลยุทธ์การป้องกัน สำหรับการเสริมสร้าง ความร่วมมือด้านความปลอดภัยและการเจริญเติบโตของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

            ตามแผนของกระทรวงกลาโหมที่จะให้การสนับสนุนทางทหาร ในแง่ของบุคลากร, อุปกรณ์และเงินทุน สำหรับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกัมพูชา, ลาวและพม่า เพื่อสนับสนุนการขยายการฝึกอบรมและการศึกษาความร่วมมือ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาบริเวณชายแดน ในด้านการป้องกันภัยพิบัติและบรรเทาปัญหาการขัดแย้งในบริเวณพื้นที่ชายแดน

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,993 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean