ลบ แก้ไข

พัฒนากรอบคุณวุฒิของแรงงานในไทยเตรียมการสำหรับAEC            สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเร่งการพัฒนาประเทศไทย ในเรื่องของคุณวุฒิเพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถที่จะผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในตลาดอาเซียนโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังออกรายละเอียด ในเรื่องกรอบของความสามารถที่เหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดในปี 2015

            ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้ยืนยันว่าจะสร้างกรอบคุณวุฒิของแรงงานร่วมกัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการคัดกรองคุณวุฒิของแรงงานที่จะทำการเคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานภายในประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน โดยจะมีการทดสอบทักษะวิชาชีพที่จะเชื่อมโยงกับการศึกษาของผู้เรียนในด้านการศึกษา

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,267 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ