ลบ แก้ไข

ไทยเตรียมพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยขนาดเล็กต้อนรับ AEC

ไทยเตรียมพัฒนาคุณภาพวิทย            สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขนาดเล็ก ที่มีความสำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีมากขึ้นใน เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเน้นความจำเป็นที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษาใน 197 วิทยาลัยขนาดเล็กทั่วประเทศโดยโครงการจะที่มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี 150 ล้านบาท

             ซึ่งวิทยาลัยขนาดเล็กถูกกำหนดให้เป็นสถาบันการศึกษา ภายใต้โครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขนาดเล็กจะได้รับเงินทุน เพื่อบรรเทาความขาดแคลนในการปรับปรุงสถานที่และเพิ่มคุณภาพของการเรียนการสอน รวมถึงบุคลากรและการพัฒนาระบบการจัดการเพื่อผลิตบุคลากรให้เพียงพอต่อการตอบสนองต่อความต้องการสำหรับตลาดในอาเซียน

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,540 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean