ลบ แก้ไข

การศึกษาของไทยเตรียมเปลี่ยนแปลงต้อนรับ AEC

การศึกษาของไทยเตรียมเปลี            การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยมีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อเป็นประเทศที่พร้อมนำหน้าไปสู่​​การประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้ให้เห็นว่า การจัดการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ควรจะกระจาย เพื่อให้ได้รับการศึกษากันอย่างทั่วถึง

            การประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมาธิการสภาการศึกษาเสนอว่า การจัดการศึกษาในประเทศไทยควรเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่สร้างทักษะให้แก่นักเรียน โดยจะลดเวลาในห้องเรียนและเพิ่มทักษะการคิด วิเคราะห์ ให้แก่นักเรียน ผ่านทางการเรียนรู้นอกห้องเรียนนอกจากนี้ยังมีการปรับระยะเวลาการเปิดเรียนในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศอื่นๆในอาเซียน

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,897 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ