ลบ แก้ไข

บริษัทของไทยเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

บริษัทของไทยเพิ่มความสนใ                การมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015ทำให้บริษัทเอกชนของไทยได้ให้ความสนใจมากขึ้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดหลักสูตรระยะสั้นสำหรับพนักงานและบุคคลากร เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านเหตุผลที่บริษัทเอกชนของไทยสนใจในแง่ของวัฒนธรรม

            เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็กจำนวนมากกำลังทำธุรกิจหรือวางแผนที่จะลงทุนในประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของปิโตรเลียมและสุขภาพของประชาชนทำให้ต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ

            สิ่งที่หลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อนบ้านจะสอนนั้นครอบคลุมในเรื่องของสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในประเทศเหล่านั้น รวมไปถึงวัฒนธรรมและภาษาในการสื่อสารของประเทศเพื่อนบ้าน

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,739 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประเทศไทยและประเทศคู่ค้าของอาเซียนได้เข้าร่วมการอภิปราย ในประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารกับกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ซึ่งประกอบด้วย จีน,ญี่ปุ่นและเกาหลี นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ...
  by dogTech
 • เว็บไซต์สกายแทร็กซ์ (Skytrax) ผู้จัดอันดับสนามบินทั่วโลก เปิดเผยอันดับ สนามบินที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2557 (The Worlds Best Airports 2014) ผลปรากฏว่า ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮีของสิงคโปร์ หรือ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี...
  by Editor Bow
 • รถบัสปรับอากาศขนาดกำลังพอดี เป็นสมาชิกใหม่บนท้องถนนของกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา นี่คือรถโดยสารปรับอากาศที่ได้รับความร่วมมือจากไจก้า องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japanese International Cooperation...
  by Editor Bow
 • รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง เพื่อยกระดับให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 ของประเทศ ภายใต้แนวคิดOne Airport Two Missionsตอบสนองภารกิจทั้งด้านความมั่นคงและเชิงพาณิชย์อย่างสมดุล...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean