ลบ แก้ไข

ใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญในอาเซียน

ใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้เช


            กระทรวงแรงงานได้เตรียมที่จะกำหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตทำงาน เพื่อรับมือกับแลกเปลี่ยนแรงงาน เมื่อประชาคมอาเซียนมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี  2015

            ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ในขั้นตอนการเริ่มต้นการออกใบอนุญาตทำงานจะออกสำหรับประชาชนอาเซียนใน 25 สาขาวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน หรือ MNP

            สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ ตัวอย่างเช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, การวิจัยและการพัฒนา, การโฆษณา, การวิจัยการตลาด, การจัดการการเกษตร, การจัดการโทรคมนาคม, การศึกษา, การเงิน, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, การแปล, การก่อสร้างและการบริการด้านการขนส่ง

            ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า มาตรฐานฝีมือแรงงานจะถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเกณฑ์เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบอนุญาตทำงานให้แรงงานที่มีคุณภาพที่ โดยแรงงานจะได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงแรงงานกับกระทรวงพาณิชย์และสถาบันรับรองมาตรฐานประเทศไทย

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,058 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ