ลบ แก้ไข

ประเทศไทยพร้อมแบ่งปันความรู้ฝนเทียมกับประเทศในกลุ่ม AEC

ประเทศไทยพร้อมจะแบ่งปันค            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความพร้อมของไทยที่จะแบ่งปันความรู้และเชี่ยวชาญกับประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียน เพื่อแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า

            รายงานจากกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า กลุ่มความประเทศอาเซียนจำเป็นจะต้องพัฒนา กลไกการตอบสนองต่อปัญหามลพิษและหมอกควัน นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและถูกต้องมากขึ้นในด้านการพยากรณ์อากาศ

            สมาชิกอาเซียนต่างมองเห็นผลกระทบของสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนในการผลิตอาหารและความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประชาชนในภูมิภาค ทำให้อาเซียนควรมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพอากาศ ซึ่งเผชิญกันในทุกประเทศในกลุ่มสมาชิก

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,812 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean