ลบ แก้ไข

ไทยเสนอให้มีการสนับสนุนการพัฒนาคมนาคมในประเทศเพื่อนบ้าน

ไทยเสนอให้มีการสนับสนุนก            สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือ NEDA ได้จัดสรรงบประมาณ 6,900 ล้านบาท ในการสนับสนุนทางการเงินสำหรับ 10 โครงการพัฒนาขนส่งในประเทศเพื่อนบ้าน

            NEDA เป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทั้ง 10โครงการการขนส่งนั้นมี 6 โครงการอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3 โครงการในประเทศกัมพูชาและ 1 โครงการในประเทศพม่า

            NEDA ให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ที่มีอัตราดอกเบี้ยรายปีร้อยละ 1.5 และระยะเวลาการชำระหนี้ 30 ปี รวมทั้งยังมีระยะเวลาในผ่อนผันหนี้ได้
 

dogTech
ชม 5,197 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ