ลบ แก้ไข

ประเทศไทยกำหนดกลยุทธ์ทางการค้าเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประเทศไทยกำหนดกลยุทธ์ทาง            การมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทำให้กระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานหลังการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มสมาชิก AEC โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่า กลยุทธ์ของไทยประกอบด้วย 8 กลยุทธ์สำคัญ

             กลยุทธ์แรก ประเทศไทยจะมีการเจรจาการค้าอย่างแข็งขันในอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศอื่นๆ ภายใต้ คณะกรรมการการค้า เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม

            กลยุทธ์ที่สอง คือจะมีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ AEC และมีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

            กลยุทธ์ที่สาม คือจะมีการพัฒนาการให้บริการการค้า โดยจะมีศูนย์ให้คำปรึกษาอาเซียน มีการตั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและศูนย์การค้าสินค้าไทยในประเทศในกลุ่มอาเซียนและเมืองในภาคใต้ของจีน

            กลยุทธ์ที่สี่ คือประเทศไทยจะเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและการค้าอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์บริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,543 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean