ลบ แก้ไข

เส้นทางเชื่อมโยงไทยกับเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมการค้าและ AEC

เส้นทางเชื่อมโยงไทยกับเพ            การก่อสร้าง " เส้นทางสายตะวันออก หมายเลข 3 " ซึ่งจะเชื่อมโยงภาคเหนือของประเทศไทย กับภาคใต้ของจีน ผ่านทางประเทศลาว ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ในอนาคต โดยเส้นทางใหม่ที่จะถูกเรียกว่า “R3E” ที่คาดว่าจะมีส่วนสำคัญต่อการค้าของไทยและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค

            นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลในด้านการต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยนโยบายระบุว่า รัฐบาลจะพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ดีและการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในระดับภูมิภาคและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ทั้งนี้รัฐบาลจะเพิ่มความร่วมมือในทุกพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบอนุภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ยังจะแก้ไขปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านโดยสันติวิธี บนพื้นฐานของสนธิสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            R3E เป็นส่วนหนึ่งของโครงการในเส้นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพื่อทำการสร้างเศรษฐกิจ โดยเริ่มต้นจากชายแดนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย เพื่อเชื่อมกับเมืองในประเทศลาวและเส้นทางจะสิ้นสุดที่สิบสองปันนาในมณฑลยูนนานของจีน

            นอกจากนี้สะพานข้ามแม่น้ำโขงจะยังมีการสร้างการเชื่อมโยงท่าเรือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า เมื่อสะพานจะเสร็จสมบูรณ์ก็จะทำหน้าที่เชื่อมโยงถนนสายแรกระหว่าง ไทยและจีน

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,158 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean