ลบ แก้ไข

ประเทศไทยพร้อมที่จะเพิ่มการเชื่อมต่อกับภูมิภาคอาเซียน

ประเทศไทยพร้อมที่จะเพิ่ม            ประเทศไทยได้มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีความพยายามในการเสริมสร้างความเป็นอาเซียนในแง่ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            ในด้านความพร้อมของประเทศไทยนั้น ประเทศไทยจะมีสร้างความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในด้านเส้นทางการขนส่งและสร้างความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ เช่น ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือ BIMSTEC

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,899 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ