ลบ แก้ไข

ประเทศไทยกับการรักษาความปลอดภัยในอาหารเพื่ออาเซียน

ประเทศไทยกับการรักษาความ            ประเทศไทยและประเทศคู่ค้าของอาเซียนได้เข้าร่วมการอภิปราย ในประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารกับกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ซึ่งประกอบด้วย จีน,ญี่ปุ่นและเกาหลี นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO

            ในที่ประชุมชี้ให้เห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันได้กลายเป็นความท้าทายในภาคการเกษตรและ ความมั่นคงด้านอาหาร โดยประเทศในกลุ่มภูมิภาคจะต้องร่วมมือกันปฏิรูปเพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานของผลิตผลจากภาคการเกษตรและด้านอาหาร ให้สามารถส่งออกไปยังตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            สำหรับประเทศไทยนั้น มีแผนการที่จะเพิ่มมาตรฐานการผลิตหรือมาตรฐาน GMP ซึ่งจะเป็นการประกันคุณภาพที่จะยืนยันว่า สินค้าที่ผลิตมีการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพที่เหมาะสม

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,093 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ