ลบ แก้ไข

ไทยเสนออาเซียนให้จัดตั้งสภาธุรกิจ SMEs แห่งอาเซียน

ไทยเสนออาเซียนให้จัดตั้ง
            ประเทศไทยได้เสนอให้มีการจัดตั้งสภาธุรกิจ SMEs แห่งอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการเงิน สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            ข้อเสนอนี้ถูกเสนอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทย โดยสภาธุรกิจ SMEs แห่งอาเซียนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ SMEs และเสริมสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจ SMEs คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ของธุรกิจทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            อุตสาหกรรมสิ่งทอจะเป็นธุรกิจแรกที่จะดำเนินการในรูปแบบของสภาธุรกิจ SMEs แห่งอาเซียน นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแผนการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นในอาเซียน เพื่อรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมสิ่งทอในอนาคต

            อาเซียนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของธุรกิจ SMEs เนื่องจาก SMEs จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างงานในภาคการผลิตของอาเซียน

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,467 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นเวลาหลายปีดีดัก.. เรื่องใหญ่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบ่นกันหนาหูเกี่ยวกับเวียดนาม นั้นไม่ใช่เรื่องค่าครองชีพแพง การฉกชิงวิ่งราว หรือปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆ หากเป็นปัญหาเกี่ยวกับห้องน้ำ...
  by Editor Bow
 • การลงทุนในประเทศไทยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจนทำให้ประเทศไทยเป็นที่สนใจของนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมามีการลงทุนในประเทศไทยกว่า 1,055 โครงการหรือมีมูลค่ากว่า 632,700 ล้านบาท...
  by dogTech
 • บริเวณจุดผ่ายแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานปล่อยคาราวานผลไม้ โดยใช้กลไกลสหกรณ์ขับเคลื่อนในการนำผลไม้ที่ประกอบด้วยเงาะ มังคุด และลองกอง...
  by dogTech
 • นายกรัฐมนตรีเหวียน เติ๋น ยวุ๋ง ได้มีคำสั่งให้กระทรวงโทรคมนาคมและสารสนเทศ ของเวียดนาม ร่างกฎระเบียบเพื่อจัดการควบคุมแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เช่น Viber, Wala, หรือ WhatsApp...
  by Spider Show

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean