ลบ แก้ไข

โอกาสดีสำหรับอัญมณีไทยและเครื่องประดับในตลาด AEC

โอกาสดีสำหรับอัญมณีไทยแล


            ผู้อำนวยการสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติกล่าวว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในสามของอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด

            เพราะการเติบโตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่เพิ่มขึ้น สถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติจึงได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ สำหรับผู้ค้าและสถาบันที่เป็นองค์การมหาชน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อสามารถแข่งขันในการตลาดโลกได้

            บรูไน,มาเลเซียและสิงคโปร์ เป็นตลาดที่สำคัญ สำหรับอัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียน ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายรวมเป็น 90 เปอร์เซ็นต์จากทั้งภูมิภาค โดยมีกัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, พม่า, ฟิลิปปินส์และเวียดนามเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญ

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 8,495 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ