ลบ แก้ไข

ไทยพัฒนาโลจิสติกส์ชายแดนเพื่อเตรียมพร้อมรับ AEC


 
            
            กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดตัวโครงการที่จะพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)โดยโครงการนี้จะช่วยในการส่งเสริมยุทธศาสตร์การติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านและเพิ่ม เศรษฐกิจการค้าชายแดน

            รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานอธิบายว่า รัฐบาลได้ตระหนักว่าพื้นที่ชายแดนจะกลายเป็นเขตอุตสาหกรรม เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ การก่อสร้างจะมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงการขนส่งจะนำมาซึ่ง​การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ ชายแดน

            ในระยะแรกสำนักโลจิสติกส์ภายใต้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ทำการเลือกพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-พม่าและตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาและแนวชายแดนไทย-ลาว เพื่อทำการจัดการด้านระบบโลจิสติกส์ให้มีการใช้การดำเนินการไปตามเป้าหมายโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,465 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ