ลบ แก้ไข

ประเทศไทยวางแผนที่จะเป็นศูนย์กลางอาหารอาหารทะเลของอาเซียน
            ประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางการประมงและมีความสามารถในการส่งออกค่อนข้างสูง ประเทศไทยจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลของอาเซียนในปี 2015

            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอาหารทะเลของอาเซียนเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเริ่มต้น

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ภาคการประมงของไทยมีการเตรียมการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ คือ ปรับปรุงการผลิตและการประมง, ดำเนินการด้านการวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์, ส่งเสริมการส่งออกให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความต้องการของตลาด

            กรมประมงและผู้ประกอบการของไทยวางแผนที่จะเจรจากับประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซียและ พม่า เกี่ยวกับการทำประมงร่วมกันในน่านน้ำระหว่างประเทศ และสนับสนุนการร่วมลงทุนในการประมงระหว่างประเทศไทยและประเทศอาเซียนอื่นๆ 
 
 อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,726 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ