ลบ แก้ไข

ไทยเตรียมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ไทยเตรียมพัฒนาภาคอุตสาหก            สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้เปิดตัวสามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต เมื่อเริ่มต้นเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

            ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกล่าวว่า โครงการนี้เป็นผลของความพยายามในการร่วมมือกับผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมสำหรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีกำหนดที่จะเกิดขึ้นในปี 2015

            โครงการแรก คือ การสร้างกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเชื่อมต่อกับประเทศพม่า,อินเดีย,บังคลาเทศและยังเป็นทางออกไปสู่ประเทศในตะวันออกกลาง โครงการที่สอง คือ การสร้างกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมตามชายแดนเชื่อมโยง เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,กัมพูชา,เวียดนาม,จีน,ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี

            โครงการที่สาม คือ การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคอาเซียน โดยพื้นที่เป้าหมายตามแนวความคิดของโครงการทั้งสามนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 8,065 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean