ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเตรียมสร้างการท่องเที่ยวมาตรฐาน MRA            คณะรัฐมนตรีของประเทศไทยได้มีการมติอนุมัติ ให้เกิดการก่อตั้งคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติหรือ MRA ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการแสวงหาจุดยอมรับร่วมกันเรื่องคุณสมบัติของผู้ทำงานด้านบริการโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นนักวิชาชีพ เช่น แพทย์, วิศวกร, สถาปนิก, นักบัญชี เป็นต้น 

            ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนได้ลงนาม MRA กับประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการริเริ่มการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพการท่องเที่ยว ภายในภูมิภาคโดยใช้มาตรฐาน MRA เป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการฝึกอบรมสำหรับบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว

            ภายใต้ข้อตกลง MRA ปรากฏ 32ตำแหน่ง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ พนักงานทำความสะอาด, เจ้าหน้าสำนักงาน, ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม, ฝ่ายผลิตและผู้ประกอบการท่องเที่ยว

 
อ่านว่า
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,639 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ