ลบ แก้ไข

กาญจนบุรีพร้อมจะเป็นประตูสู่ทวายในพม่า

กาญจนบุรีพร้อมจะเป็นประต

           

            กาญจนบุรีเป็นจังหวัดทางตะวันตกของประเทศไทยที่มีพรมแดนติดกับประเทศพม่า โดยจะมีการเตรียมประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดให้มีความรู้ในเรื่องอาเซียน เพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นประตูสู่ทวาย ซึ่งจะถูก พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศพม่า

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการประชุมหารือในเรื่องการทำหน้าที่เป็นประตูสู่เขตเศรษฐกิจใหม่ของพม่า ซึ่งห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีเพียง 160กิโลเมตร ส่วนกาญจนบุรีนั้นอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 129กิโลเมตร ซึ่งกาญจนบุรีจะกลายเป็นพื้นที่เชื่อมต่อสำคัญในอนาคตในการขนส่งสินค้าจากกรุงเทพมหานครไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางเขตเศรษฐกิจใหม่ทวายของพม่า

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีให้ความสำคัญในด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะของคน ในท้องถิ่น โดยมีสนับสนุนโครงการส่งเสริมและเพิ่มทักษะในด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆของกลุ่มประเทศในอาเซียน

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,422 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean