ลบ แก้ไข

ตลาดแรงงาน AEC กับแรงงานไทย
                 ตลาดแรงงานที่สามารถเดินทางแลกเปลี่ยนแรงงานภายในอาเซียนได้อย่างเสรีอาจจะเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนในภูมิภาค

                อาเซียนจะเปิดตลาดแรงงานเสรีสำหรับอาชีพพิเศษในปี 2015  โดยมีหลายอาชีพที่ต้องมีการฝึกอบรมพิเศษและมีประสบการณ์ เช่น ช่างเทคนิค ช่างยานยนต์ ช่างเชื่อม เป็นต้น

                นอกจากนี้แม้ว่าแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น ประเทศไทยหรือประเทศฟิลิปปินส์จะมีแรงงานที่มีทักษะอยู่แล้วในตลาดแรงงานของประเทศตัวเองและมีแนวโน้มที่จะมีการปรับปรุงทักษะและความเชี่ยวชาญของแรงงานในประเทศ

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศไทยกล่าวว่า การนำเข้าแรงงานต่างชาติควรจะถูกมองว่าเป็น โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของแรงงานไทย มากกว่าที่จะเป็นการแย่งตลาดงาน

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,543 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ