ลบ แก้ไข

อาเซียน: ตลาดแรงงานฝีมือเสรี            ประเทศไทยกำลังจับตามองประเด็นตลาดแรงงานเสรีสำหรับอาชีพ แพทย์,พยาบาล,วิศวกร,นักบัญชีและการท่องเที่ยว

            ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยความหลากหลาย ทั้งทางลักษณะภูมิประเทศ ฐานะทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้การเปิดตลาดแรงงานเสรีจึงจะเป็นการแบ่งอาชีพพิเศษของตลาดแรงงานให้ถูกกระจายไปทั่วถึงและพอต่อจำนวนความต้องการของแต่ละประเทศ

            ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) นั้นแตกต่างจากสหภาพยุโรปตรงการเคลื่อนไหวของอาชีพในแต่ละประเทศ อาเซียนต้องมีการเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานเพื่อกระจายผู้มีทักษะไปพัฒนาให้ทั่วถึงโดย AEC จะเป็นการไหลเวียนอย่างเสรีของแรงงานที่มีทักษะในการประกอบอาชีพพิเศษ อย่าง แพทย์, ทันตะแพทย์,พยาบาล, วิศวกร,สถาปนิก,นักบัญชี, นักสำรวจ และบุคคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

            ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ถ้ามีการเคลื่อนไหวแลกเปลี่ยนตลาดแรงงาน กลุ่มแรงงานทักษะพิเศษประเทศไทยจะถูกกระจายออกไปยังประเทศอื่นอย่างแน่นอน

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,757 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean