ลบ แก้ไข

AEC กับข้อได้เปรียบของประเทศไทย

AEC กับข้อได้เปรียบของปร                 ผลเชิงบวกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อประเทศไทย คือจะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนและการซื้อขายกับสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างอิสระมากขึ้นและง่ายขึ้น โดยประเทศไทยสามารถลงทุนกับกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นโดยอุปสรรคน้อยลง ในแง่ของการซื้อขาย ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางของการขนส่ง และการท่องเที่ยว เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในใจกลางของภูมิภาคอาเซียน นั้นทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีโอกาสเติบโตขึ้นจากเดิมอีกหลายเท่า

                นอกจากนี้ประเทศไทยยังสามารถเป็นศูนย์กลางของการประชุมระดับชาติ การจัดนิทรรศการต่างๆและการสื่อสารโทรคมนาคม โดย AEC จะช่วยให้ผู้ผลิตในไทยสามารถลดต้นทุนการผลิตที่สามารถนำเข้ามาในราคาถูกจากสมาชิกในกลุ่มอาเซียน นั้นทำให้โอกาสของการลงทุนจะเกิดขึ้นง่ายกว่าในปัจจุบัน

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,796 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean