ลบ แก้ไข

อลิอันซ์เร่งขยายธุรกิจในไทย,มาเลเซียและอินโดนีเซียรับ AEC                บริษัทอลิอันซ์ เยอรมัน มองเห็นช่องทางการเติบโตของธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย, มาเลเซียและอินโดนีเซีย จากการสำรวจโอกาสในตลาดที่ได้รับมุมมองที่ชัดเจนถึงช่องทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้ง 3ประเทศภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต

                บริษัทอลิอันซ์มุ่งมั่นที่จะเพิ่มธุรกิจในตลาดที่มีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคตและมีศักยภาพมากเพียงพอที่จะสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทในเครืออลิอันซ์ได้

                โดยบริษัทจะนำเงินลงทุนเข้ามาในประเทศเหล่านี้โดยมีควมชัดเจนของการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเครื่องยืนยันว่าโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือฯจะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในสหภาพยุโรป (EU)
 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 10,920 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ