ลบ แก้ไข

AEC จะพลิกโฉมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

AEC จะพลิกโฉมการท่องเที่

 
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว, กัมพูชาและพม่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเปิด AEC เนื่องจากผลประโยชน์ที่จะได้รับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตากกลุ่มการท่องเที่ยวที่จะเชื่อมต่อไทยกัมพูชา,ลาว,พม่าและเวียดนาม ทำให้แพคเกจทัวร์มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปทางทิศเหนือของประเทศไทยและตะวันออกเฉียงเหนือที่เชื่อมโยงไปยังประเทศกัมพูชา,ลาวและพม่ามากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น เชียงรายเป็นจังหวัดเดียวที่มีสามสนามบินที่สามารถบินต่อไปยังสถานที่ต่างๆที่เป็นที่นิยมในประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางกลับมากรุงเทพฯเพื่อทำการบินต่อไปไปย่างกุ้งหรือเวียงจันทน์

กฎระเบียบชายแดนที่ผ่อนคลายลงในเขตแม่สายช่วยให้การเดินทางไปยังประเทศพม่าเป็นไปอย่างอิสระมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีสายการบินให้บริการทุกวันไปยังประเทศลาวและสามารถเชื่อมต่อกับเที่ยวบินไปยังหลวงพระบางและปากเซเป็นเมืองในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยไม่ต้องย้อนกลับมาที่กรุงเทพฯ


 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 7,159 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นางกฤติกา ปั้นประเสริฐ ผอ. สํานักกฎหมายกรมศุลกากร ในฐานะเลขานุการกรรมาธิการ่างพ.ร.บ.ศุลกากร กล่าวว่าหลังจากที่กฎหมายนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะส่งผลให้ประเทศไทยมีกฎหมายกลางในการขนย้ายสินค้าเพื่อการผ่านแดน...
  by Editor
 • กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของประเทศเวียดนามร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนเป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการการเปิดตัวเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน(awen)...
  by dogTech
 • นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูล ความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชนครั้งที่ 6 การพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดทางมาตรฐาน...
  by dogTech
 • อาเซียนประเทศลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก โดยประเทศลาวมีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่กว่า 90% เป็นภูเขาและที่ราบสูง...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean