ลบ แก้ไข

นักเรียนไทยต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อการเป็นอาเซียน


 

            การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 จะทำให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษากลางในการเรียนรู้ภาษาและจะมีความสำคัญต่อนักเรียนไทยเป็นอย่างมาก ทำให้ต้องมีการกระตุ้นการพัฒนาภาษาอังกฤษของพวกเขาและจำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาที่สาม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้คนจากประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ เมื่อภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นชุมชนเดียวของเศรษฐกิจที่มีจำนวนประชากรมากกว่า 600 ล้านคนในปี 2015

          ผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (IPSR) กล่าวว่า จุดอ่อนที่ประเทศไทยมี คือ ข้อจำกัดด้านภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาอังกฤษ ทำให้คนงาน ชาวฟิลิปปินส์ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนไทยมีโอกาสที่ดีมากกว่าในการได้รับการว่าจ้างงานในประเทศอื่นๆ

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,170 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean