ลบ แก้ไข

การค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นตามชายแดนพม่า


 

            ประเทศไทยยังคงเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของพม่า เพราะสินค้าจากพม่าเป็นสินค้าราคาถูกรองมาจากประเทศจีน โดยการค้าบริเวณชายแดนระหว่างประเทศพม่าและประไทยมีมูลค่า 5,570,000,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 22% ของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดในช่วงปี โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ประเทศพม่านำเข้าจากประเทศไทยจะเป็นอาหาร, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์, วัสดุก่อสร้างและ เครื่องใช้ในบ้าน ส่วนการส่งออกที่สำคัญของประเทศพม่ามายังประเทศไทยคือก๊าซธรรมชาติ

            บริษัทของไทยในพม่าค่อยๆเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริษัทด้านพลังงานเพราะเชื่อว่าในอีกห้าปีข้างหน้าจะมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการใช้พลังงานทั้งในประเทศพม่าและในประเทศไทย โดยบริษัทด้านพลังงานของไทยได้ลงทุนในกิจการน้ำมันและก๊าซขนาดใหญ่จนทำให้ประเทศพม่าเป็นประเทศใหญ่เป็นอันดับที่สองในด้านการผลิตน้ำมันและก๊าซ

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,705 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean