ลบ แก้ไข

เตรียมความพร้อมแรงงานไทยในการตอบสนองต่อการรวมอาเซียน

Preparing Thai Workforce
 

            ในฐานะหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน รัฐบาลไทยได้มีความพยายามที่จะเตรียมความพร้อมในด้านแรงงานไทย เพื่อตอบสนองต่อการรวมกลุ่มอาเซียน โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมระดับโลกในด้านการให้ความรู้แรงงานอาเซียน โดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อประชาคมอาเซียนโดยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและภาษาอังกฤษ

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาได้เน้นความสำคัญของการศึกษา เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกและเตรียมความพร้อมให้ประชาชนที่จะออกไปทำงานในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการผลิตกำลังแรงงานที่มีความชำนาญให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการใช้ไอซีทีในการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,301 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean