ลบ แก้ไข

โอกาสในการลงทุนสำหรับ SMEs ไทยสู่ AEC


 

            แม้จะมีความท้าทายมากขึ้นจากปัจจัยทั้งนอกประเทศและในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งทำให้ SMEs ไทยจะไม่เพียงแต่ต้องเตรียมที่จะจัดการกับความท้าทายแต่พวกเขายังพยายามใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะขยายการตลาดการค้าและการลงทุนไปยังประเทศใกล้เคียง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ซึ่งจะช่วย เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

            ในด้านการค้าและการลงทุนสำหรับ SMEs ของไทยมีตลาดที่สำคัญอย่างประเทศอินโดนีเซียและ ประเทศเวียดนาม เนื่องจากทั้งสองประเทศมีตลาดขนาดใหญ่ด้วยจำนวนประชากรที่มากและรวดเร็วกว่าที่จะเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจกับประเทศอื่นที่ยังมีการขนส่งระหว่างประเทศไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ค่าแรงและต้นทุนในการผลิตในทั้งสองประเทศนี้ยังต่ำกว่าพอสมควรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

 

 อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,128 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ