ลบ แก้ไข

ประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียน


 

            ภาพรวมของตลาดโลจิสติกในปัจจุบันของประเทศไทยชี้ให้เห็นถึงโอกาสและความท้าทายที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญ โดยอุตสาหกรรมนี้จะมีบทบาทอย่างมากหลังช่วงการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและยังจะเป็นตัวการสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็น ศูนย์กลางด้านโลจิสติกและการขนส่งของภูมิภาคอาเซียน

            การเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันด้านการขนส่งโลจิสติกและอุตสาหกรรมที่กำลังจะเกิดจะยิ่งเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้กับการเติบโตที่แข็งแกร่งในด้านการค้าและการเชื่อมโยงของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรหมแดนติดกัน หรือ กลุ่ม CLMV ซึ่งประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา, ประเทศลาว, ประเทศพม่าและประเทศเวียดนาม

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,466 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ