ลบ แก้ไข

ประโยชน์ของ AFTA ต่อประเทศไทย

Benefits of AFTA for Tha
 

            สถาบันเพื่อการค้าและการพัฒนาระหว่างประเทศมีการกระตุ้นที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญในการรวมตัวทางเศรษฐกิจมีในระดับภูมิภาคหรืออาเซียนในปี 2015 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกล่าวว่า ภาครัฐและเอกชนควรจะเตรียมความพร้อมสำหรับอาเซียนในด้านเขตการค้าเสรีหรือ AFTA ซึ่งจะเป็นการเปิดเสรีการค้าอย่างเต็มรูปแบบ โดยหน่วยงานภาครัฐควรจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้าน AFTA เพื่อที่จะคอยช่วยภาคธุรกิจในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

            เมื่อปีที่แล้วประเทศไทยใช้สิทธิในการค้าของ AFTA เพียง 29% ในขณะที่ประเทศอื่นๆใช้ถึง 60% ตัวอย่างเช่น การส่งออกไปยังอินโดนีเซียสามารถปรับรูปแบบการส่งออกเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านตลาดการค้าเสรีหรือภาคใต้กรอบของ AFTA ที่มีการรับรอง แต่บริษัทไทยหลายบริษัทไม่ทราบว่าจะใช้ประโยชน์จาก AFTA อย่างไรและไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนวิธีการของพวกเขาเลยเลือกที่จะจ่ายภาษีแทน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 8,123 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean