ลบ แก้ไข

ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเทศกาลอาหารฮาลาล


 

            ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูลได้เข้าร่วมในงานเทศกาลอาหารฮาลาลที่จัดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานของอาหารฮาลาลในไทย เพื่ออนาคตการส่งออกไปสู่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดย "เทศกาลอาหารฮาลาล: อาหารอาเซียน" จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลาในวันที่ 20-29 มิถุนายน 2014

            โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยพัฒนาร้านอาหารและห้องอาหารในโรงแรมและโรงพยาบาลต่างๆให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในหัวข้อ "อาหารสะอาดรสชาติดี" เพื่อที่จะได้รับการรับรอง มาตรฐานและมีความปลอดภัยสำหรับ โดยโครงการอาหารสะอาดรสชาติดีดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขและมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนในด้านสุขอนามัยที่ดีของร้านอาหารในประเทศไทย

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,643 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ