ลบ แก้ไข

8 อาชีพเสรีในอาเซียน

8 อาชีพเสรีในอาเซียน
 

1. วิศวกร

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมที่ได้รับการประเมินเป็นเกณฑ์และอยู่ในระเบียบวินัยของวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสภาวิศวกรหรือรัฐบาลภายในประเทศ

2. พยาบาล 

บุคคลธรรมดาที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพและการประชุมวุฒิพยาบาลอาชีพ โดยได้รับการประเมินจากพยาบาลมีอำนาจกำกับดูแลภายในประเทศตามสัญชาติทั้งทางเทคนิคและจริยธรรม โดยต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินอาชีพพยาบาล

3. สถาปนิก

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนและได้รับการประเมินความสามารถด้านอาชีพ (PRA) ในโครงการของประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านเทคนิค, ศีลธรรมและมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 10,063 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ