ลบ แก้ไข

การรวมกลุ่มสินค้าและบริการ 11 สาขานำร่อง

 

 

การรวมกลุ่มสินค้าและบริก
 

1. สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการผลิต,นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตร

2. สาขาการบิน

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการให้บริการและการจัดการการบิน

3. สาขายานยนต์

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการผลิต,นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ยานยนต์

4. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการผลิตและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,800 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ