ลบ แก้ไข

การรวมกลุ่มสินค้าและบริการ 11 สาขานำร่อง

 

 

การรวมกลุ่มสินค้าและบริก
 

1. สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการผลิต,นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตร

2. สาขาการบิน

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการให้บริการและการจัดการการบิน

3. สาขายานยนต์

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการผลิต,นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ยานยนต์

4. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการผลิตและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,851 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ธุรกิจการบินในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มที่จะขยายตัว เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ ทำให้อุตสาหกรรมการบินของไทยต้องเตรียมที่จะตอบสนองความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ...
  by dogTech
 • ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ออกแผนในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจฮาลาลในภาคใต้ของประเทศไทย ภายใต้เป้าหมายในการพัฒนาภาคใต้ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางฮาลาลในอาเซียนภายในปี 2016 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้...
  by dogTech
 • กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม น่าเป็นห่วงที่สุดเมื่อเปิดเสรีประชาคมอาเซียน... นายทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปแห่งแรกของไทย...
  by Editor
 • ปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกสิ่งทอรายใหญ่ที่สุดของอาเซียน และรายใหญ่อันดับ 5ของโลก (รองจากจีน อินเดีย ตุรกีและบังกลาเทศ) ด้วยมูลค่าส่งออก 17,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2556 และขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 15 ต่อปี...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean