ลบ แก้ไข

ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สู่อนาคตของอาเซียน

 

            ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นอุตสาหกรรมเด่นของประเทศไทยและอาจจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 โดยประเทศไทยเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในทุกปีประเทศไทยจะมีผู้ป่วยต่างชาติเดินทางเข้ามาประมาณ 1.4 ล้านคน โดยตัวเลขของประเทศไทยอยู่สูงกว่าเพื่อนร่วมภูมิภาคอย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย

            ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการนำเข้าพยาบาลจากประเทศอื่นๆในอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ที่มีจำนวนของพยาบาลมากเกินความต้องการและในปัจจุบันได้รับค่าจ้างต่ำกว่ามาตรฐานแรงงาน โดยพยาบาลเหล่านี้จะสามารถย้ายมาทำงานยังประเทศไทยภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม (MRAs) ซึ่งมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในภาคบุคลากรทางการแพทย์

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,276 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ