ลบ แก้ไข

เตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

Preparing for an Asean E


            การแบ่งปันพรมแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความต่างที่ชัดเจนและกำลังได้รับการพัฒนาทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและเพิ่มความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกันก่อนการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะจัดตั้งขึ้นในปี 2015

            รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า สิ่งสำคัญสำหรับบริษัทต่างๆในประเทศไทยที่จะต้องปรับให้เข้ากับความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคู่ค้าอื่นๆ เนื่องจากก่อนหน้านี้คนไทยไม่ได้ให้ความสนใจในประเทศอาเซียนมากเท่าที่ควรนั้น เพราะมุ่งเน้นความสนใจส่วนใหญ่ไปที่ประเทศคู่ค้ารายใหญ่อย่างญี่ปุ่นและจีน แต่ในปัจจุบันเพื่อหนทางใหม่ในการทำธุรกิจ ประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นเป้าหมายใหม่ในการพัฒนาทั้งในแง่ของภาษาและความเข้าใจทางวัฒนธรรม เพื่อที่ประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางของอาเซียน

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,701 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ