ลบ แก้ไข

ตลาดแรงงานเสรีสำหรับอาเซียน


 

        มีหลายอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษและเพิ่มประสบการณ์การทำงาน โดยตลาดแรงงานเสรีอาเซียนจะทำให้แต่ละอาชีพมีความสำคัญมากขึ้น ตัวอย่างเช่น บริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากในประเทศฟิลิปปินส์ที่ปรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยการทำสัญญาจ้างแรงงานชั่วคราวแทนแรงงานประจำ ซึ่งทำให้มีตำแหน่งว่างของแรงงานเพิ่มมากขึ้นและกระจายอย่างเท่าเทียมกันจนกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น

            การนำเข้าแรงงานต่างชาติจะเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยมากกว่าที่จะเป็นภัยคุกคามต่อระบบแรงงานภายในประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ประเทศไทยจะไม่ประสบปัญหาเพราะมีการวางแผนอย่างรอบคอบและการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 เมื่อเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายของคนงานกลายเป็นเรื่องง่าย

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,016 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ