ลบ แก้ไข

อาเซียน 2015: การเคลื่อนไหวฟรีของแรงงาน

Asean 2015: Free movemen

 

            ประเทศไทยเป็นที่จับตามองสำหรับด้านแรงงานมีฝีมือ (แพทย์, พยาบาล, วิศวกร, นักบัญชี, การท่องเที่ยว) ภายใต้ตลาดแรงงานเสรีอาเซียนในปี 2015 โดยจะมีรูปงานตลาดแรงงานเสรีเหมือนแบบยุโรป ซึ่งใช้การเคลื่อนย้ายของผู้คนจากตั้ง 10 ประเทศในอาเซียน โดยการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานที่มีฝีมือ AEC จะปูทางไปสู่​การไหลเวียนอย่างเสรีของแรงงานที่มีทักษะในการประกอบอาชีพทั้ง 8 ซึ่งประกอบด้วย แพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาล, วิศวกร, สถาปนิก, นักบัญชี, สำรวจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

            จุดแข็งของอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละประเทศจะนำไปสู่​​ขั้นตอนการคัดเลือกตามธรรมชาติของแรงงาน ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะไปรวมกันอยู่ในประเทศมาเลเซีย การเงินและโลจิสติกจะไปรวมตัวอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ยานยนต์และการแปรรูปอาหารจะมารวมตัวอยู่ในประเทศไทย การแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติจะไปรวมตัวอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเป็นต้น

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,722 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean