ลบ แก้ไข

พัฒนาเมืองชายแดนเป็นแหล่งการค้า

 

            ประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคและศูนย์การซื้อขายซึ่งมีชายแดนติดกับสี่ประเทศ คือ พม่า, ลาว, กัมพูชาและมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายทางหลวงเอเชียที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศ
            นอกจากนี้การส่งออกสินค้าของประเทศไทยได้มุ่งเน้นไปที่การค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้น โดยการส่งออกในเขตชายแดนเป็นการค้าที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะใน 3 เขตเศรษฐกิจสำคัญ ดังนี้

            1. เขตเศรษฐกิจทางตะวันออก เป็นการเชื่อมโยงประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศลาวและประเทศเวียดนามในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งได้กลายเป็นเมืองใหม่ของทางเดิน เนื่องจากห่างจากเมืองย่างกุ้งของพม่าแค่ 447 กิโลเมตรและห่างจากท่าเรือในมะละแหม่ง 163 กิโลเมตร

            2. เขตเศรษฐกิจทางตกวันตกเฉียงใต้ เป็นการเชื่อมโยงประเทศจีน, ประเทศพม่า, ประเทศลาวและประเทศไทย โดยมีเมืองหลักในทางเดิน คือ เชียงของในจังหวัดเชียงราย โดยในอดีตเชียงของเป็นท่าเรือหลักสำหรับเรือจำนวนมากจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆที่ล่องมาตามแนวแม่น้ำโขง

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 7,764 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาระบบขนส่งทางรางภายใต้ความร่วมมือไทย - จีน ว่า ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ คณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน...
  by dogTech
 • กระทรวงสาธารณสุขมีแผนจะพัฒนาศูนย์การแพทย์ใน5ภูมิภาคของประเทศไทย ในฐานะศูนย์การแพทย์ของอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี...
  by dogTech
 • คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) เตรียมเสนอยุทธศาสตร์พัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมรองรับประชาคมอาเซียน (AC) เน้นเพิ่มสมรรถนะด้านภาษาและวัฒนธรรม กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ...
  by dogTech
 • ดูผิวเผินมาเลเซียเป็นประเทศทันสมัยที่สุดในอาเซียน แม้แต่สิงคโปร์ก็สู้ไม่ได้ เนื่องจากมีจำนวนประชากรขนาดกลาง มีสัดส่วนชาติพันธุ์ที่น่าสนใจคือ มาเลย์ จีน อินเดีย และชาติอื่นๆ...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ