ลบ แก้ไข

ผลของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

Results of the Lower Mek
 

            ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย อธิบดีกรมอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มระชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง หรือ LMI และพันธมิตรของกลุ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (FLM) ในเมืองย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2014

            ข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างเริ่มต้นขึ้นในปี 2009 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาค โดยจะมีความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและน้ำ, สาธารณสุข, การศึกษา, การเชื่อมต่อ, การเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานโดยกลุ่ม LMI ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ดังนี้ กัมพูชา, ลาว, พม่า, ไทย, เวียดนาม, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, เกาหลีและสำนักเลขาธิการอาเซียน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 10,351 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ