ลบ แก้ไข

แผนพัฒนาสู่อาเซียนของไทย

Stalemate delaying plans
 

            รัฐสภาได้ดำเนินแผนการเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน เพื่อกำจัดอุปสรรค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นกฎหมายและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณเมืองชายแดนที่รอการตัดสินใจของรัฐบาลใหม่

            กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวที่กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมของรัฐสภา โดยจะมุ่งเป้าไปที่การอำนวยความสะดวกในด้านการค้าและการขนส่งจากประเทศไทยข้ามไปยังประเทศลาวและสินค้าที่อาจจะส่งต่อผ่านลาวไปเวียดนาม

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,175 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean