ลบ แก้ไข

เตรียมความพร้อมผู้หญิงสำหรับการเป็นอาเซียนในปี 2015

Women Preparing for ASEA


            การสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นเพิ่มขีดความสามารถของกองทุนสตรีไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อการอภิปรายและฟังข้อเสนอแนะในเรื่องการทำงานร่วมกันของผู้หญิงในภูมิภาค ก่อนจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ร่วมกันโดยผู้นำของกลุ่มสตรีที่เป็นนักการเมืองหญิง เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในหมู่สตรีทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน

            การสัมมนาครั้งนี้จัดตั้งด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าผู้หญิงชั้นนำของอาเซียนสามารถแบ่งปันวิสัยทัศน์ของกันและกัน เพื่อสร้างเครือข่ายแบบครบวงจรที่จะสามารถขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการทำงานในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมรักษา

อ่านต่อ

 

dogTech
ชม 8,622 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ