ลบ แก้ไข

ประเทศไทยติดอันดับที่ 2 ประเทศอาเซียนที่มีคุณภาพชีวิตดีสุด

Thailand Ranks No. 2 ASE

 

            การจัดอันดับครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ที่จัดทำการสำรวจข้อมูลโดยสหประชาชาติ (UNDP) ดัชนีการพัฒนามนุษย์จะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น อายุขัย, ระดับการศึกษาและรายได้ โดยจะนำข้อมูลโดยรวมของประชากรในประเทศมาทำการพิจารณาการจัดอันดับการพัฒนามนุษย์

            โดยรายงานล่าสุดที่ถูกเปิดเผยในช่วงระหว่างวันแห่งความสุขเป็นการรวมค่าการสำรวจ HDI ภายในประเทศกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดยประเทศสิงคโปร์ติดอันดับที่1และประเทศไทยติดในอันดับที่สองโดยมีประเทศกัมพูชาอยู่อันดับสุดท้ายของค่าดัชนี

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,575 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean