ลบ แก้ไข

สำนักนายกรัฐมนตรีเน้นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อรับมือ AEC

Minister of the Prime Mi
 

            รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นแผน 4 ปี (2557-2560) ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด, รองผู้ว่าราชการจังหวัด, หัวหน้ากลุ่มสำนักงานยุทธศาสตร์จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมด้านการพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อรับมือกับการเป็น AEC ในจังหวัดเชียงใหม่

            โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สิ่งสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด คือการพูดคุยและร่วมมือกับภาคเอกชนให้มากขึ้น เพื่อดูความต้องการของภาคเอกชนและภาคธุรกิจในด้านการพัฒนาตลาดร่วมกัน รวมไปถึงการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนได้ในอนาคต

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,488 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean