ลบ แก้ไข

อบรม เรื่อง เขียนโครงการอย่างไรให้ได้เงินสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ

เขียนโครงการอย่างไร

อบรม เรื่อง      " เขียนโครงการอย่างไรให้ได้เงินสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ"  
ระยะเวลา        1 วัน 8 ชม เสาร์ที่ 20 กย 57
กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม และผู้สนใจทำงานอิสระ       จำนวน 30 คน
วัตถุประสงค์    เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานขององค์กร ให้รองรับงานโครงการจากภาครัฐ มาต่อยอด
สมัครได้ที่       http://goo.gl/Zam0Yr  ปิดรับสมัคร 15 กย 57
วิทยากรโดย    อ.ทิพ ฐนันต์ณัจฉ์    (ประสบการณ์เขียนและออกแบบโครงการกว่า 100 เล่ม)

 

ติดต่อ คุณปิยภรณ์  088 2803788

_______________________________________________________

โดยความเป็นจริง 
                    องค์กรที่รวมตัวกัน มักจะมีเป้าหมายหรือแนวทางหลักไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ปัจจุบัน ***จำเป็นต้องเพิ่ม ยุทธวิธี และกลยุทธ์ จากยุทธศาสตร์ชาติ ... เพื่อรองรับกรอบงานงบประมาณโครงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับปัจจุบัน .. เพื่อผลักดันให้ธุรกิจในระดับ SMEs / OTOP เติบโตได้อย่างแข็งแรง ... ต่อไป

 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,465 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ