ลบ แก้ไข

เสวนา 5 สุดยอดสมุนไพรไทยเพื่อการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

เสวนา 5 สุดยอดสมุนไพรไทย

 

เชิญร่วมงานเสวนา “5 สุดยอดสมุนไพรไทยเพื่อการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
และ ShareHerb.com : เว็บไซด์สุขภาพดีบนทางเลือกใหม่”
และงานสัมมนา “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไทย-ญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ
(Thai-japan Innovative Natural Products for Health)”
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 9.30 - 16.30 น. ณ ห้องบอลลูมซี  โรงแรมเซ็นทารา
 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมแถลงข่าว “5 สุดยอดสมุนไพรไทยเพื่อการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และ ShareHerb.com : เว็บไซด์สุขภาพดีบนทางเลือกใหม่” และงานสัมมนา “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไทย-ญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ (Thai-japan Innovative Natural Products for Health)”         ที่กำลังจะจัดขึ้น ในวันที่ 16 ตุลาคมศกนี้  ณ ห้องบอลลูมซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ความน่าสนใจของ 5 สมุนไพรไทยที่เป็นสุดยอด  เพื่อชูความโดดเด่นของสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดโลก โดยเฉพาะสามารถส่งออกสินค้าแข่งขันกับประเทศคู่ค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ นอกจากนี้ในงานยังมีการเปิดตัวเว็บไซด์ ShareHerb.com เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ข้อมูลด้านสุขภาพร่างกายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชากรวัยรุ่นวัยทำงาน และประชากรผู้สูงอายุ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลด้านพืชสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ซึ่งได้ออกแบบและพัฒนาระบบระบบตรวจสอบย้อนกลับสมุนไพรและผู้ประกอบการเพื่อยื่นขอ อย. สำหรับตรวจสอบหาแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค  อีกทั้งงานสัมมนาจะนำเสนอความก้าวหน้าของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทยและญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ
 
โดยงานแถลงข่าวและงานสัมมนาดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557  ณ ห้องบอลลูมซี  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ติดต่อรายละเอียดได้ที่     : คุณรมณีย์  สงสำเภา โทร 081-9850670   E-mail: sher1616@gmail.com
 
กำหนดการเสวนา
 
5 สุดยอดสมุนไพรไทยเพื่อการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และ ShareHerb.com : เว็บไซด์สุขภาพดีบนทางเลือกใหม่”
 
ณ ห้องบอลลูมซี  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
 
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 
 
เวลา 09.30 -12.00 น.
 
09.30-10.00 น.    ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
 
10.00-10.15 น.       ShareHerb.com เว็บไซด์ให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
                         โดย         นายภูวนัย  วรรณสอน
 
                                      Webmaster  เว็บไซต์ ShareHerb.com
 
10.15-11.45 น.       5 สุดยอดสมุนไพรเพื่อการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย 
 
                         โดย         1) รองศาสตราจารย์  ดร.สุรพจน์  วงศ์ใหญ่
 
                                          คณะการแพทย์แผนตะวันตกออก  มหาวิทยาลัยรังสิต
 
                                      2) เภสัชกรสมนึก  สุรชัยธนาวนิช
 
                                          กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
 
                                      3) รองศาสตราจารย์  ดร.ภกญ.นพมาศ  สุนทรเจริญนนท์
 
                                          ภาควิชาเภสัขวินิจฉัย  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 
                                      4) นายธนโชติ  ธรรมชาติ
 
                                          หัวหน้าโครงการผลิตและพัฒนาสมุนไพร มหาวิท่ยาลัยมหิดล
 
                         ดำเนินการเสวนาโดย          นายนาคาญ์  ทวิชาวัฒน์
 
                                                          นายกสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย
 
                                                          และประธานสมาพันธ์สุขภาพและความงาม
 
11.45-1200 น.              ถาม-ตอบ  ปัญหาและข้อสงสัย
 
12.00 น.           จบงานแถลงข่าวและร่วมรับประทานอาหาร
 
..............
 
กำหนดการสัมมนา
 
นวัตกรรมผลิตภัณพ์ธรรมชาติไทย-ญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ”
 
(Thai-japan Innovative Natural Products for Health)”
 
ณ ห้องบอลลูมซี  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  
 
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557  เวลา 13.30 -16.30 น. 
 
 
13.30-14.00 น. ลงทะเบียน 
 
14.00-14.15 น.       กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน
 
โดย นายศุภชัย  หล่อโลหการ
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
14.15-16.15 น.       นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไทย-ญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ
 
โดย 1) ผู้แทน Kaneka Corporation ประเทศญี่ปุ่น
 
    Kaneka Corporation, Japan
 
2) นายแพทย์ฆนัท  ครุฑกูล
 
    ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและโภชนาการวิทยา  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
3) รองศาสตราจารย์  ดร.กำพล  ศรีวัฒนกุล
 
    บริษัท  ไบโอคอนซัลท์ จำกัด
 
4) ดร.ประคองศิริ  บุญคง
 
    กองยาไทยและสมุนไพร  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
16.15-16.30 น.       ถาม-ตอบ  ปัญหาและข้อสงสัย
 
 
โทรจองเข้าร่วมงานฟรี คุณรมณีย์  สงสำเภา โทร 081-9850670

 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,945 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานOne Stop Serviceณ อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี...
  by dogTech
 • สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ระบุในการสัมมนาวิจัย เรื่อง "อยู่หรือไป อนาคตอุตสาหกรรมไทยหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ว่า ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องปรับบทบาทในสภาพแวดล้อมใหม่...
  by Editor
 • ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 26 ต.ค. หญิงชาวพม่าแบกตะกร้าขนของอยู่บนชานชาลาที่สถานีรถไฟในนครย่างกุ้ง .-- Agence France-Presse/Ye Aung Thu. ญี่ปุ่นจะให้เงินช่วยเหลือ 40 ล้านดอลลาร์ เพื่อปรับปรุงระบบรถไฟโดยสารของนครย่างกุ้ง...
  by Editor
 • มาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อยกเลิกการจัดเก็บภาษีรถยนต์ที่นำเข้าจากญี่ปุ่น และออสเตรเลีย นักวิเคราะห์ระบุว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตรงไปสู่การเปิดเสรีอุตสาหกรรมรถยนต์นั้น...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ