ลบ แก้ไข

Workshop “จุดไฟให้ครู” กับไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21โครงการ
edtech school 2015 

Workshop “จุดไฟให้ครู” กับไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21


    ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทที่สำคัญต่อนักเรียน ทั้งในชีวิตประจำวันและในด้านการเรียน อนาคตเทคโนโลยีจะยิ่งทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องจากแนวโน้มและทิศทางของกระแสโลก ในต่างประเทศนักการศึกษาและครูผู้สอน ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างมาก มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการเรียนการสอนมากขึ้น  เช่น การสร้างสื่อการสอนด้วยตัวเอง การใช้แอพพลิเคชั่นในการทำงานระยะไกลร่วมกันกับผู้เรียน เป็นต้น ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้นตาม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เล็งถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศได้  จึงได้มอบนโยบายด้านการศึกษาในวันครู ในประการที่ 2 ว่า “ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครู โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน” 
    edtech thailand ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษา (Thailand Education Technology) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดโครงการอบรมด้านไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้คณะครูอาจารย์ สามารถประยุกต์ใช้ไอทีเพื่อการเรียนการสอนได้จริง ด้วยแนวคิด การศึกษา + เทคโนโลยี + ง่าย = ใช้ได้จริง 
 
วัตถุประสงค์
@เพื่อให้ครูอาจารย์ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเทคโลยีการศึกษาในระดับโลก 
@เพื่อให้ครูอาจารย์ สามารถทำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในกระบวนการ จัดการเรียนการสอนได้จริง

กำหนดการ Workshop
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558


08:30 – 9:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 10:00 น.    
@“Intro แนะนำเทคโนโลยีการศึกษาในศตวรรษที่ 21” 
แนะนำระบบ โปรแกรม เครื่องมือ อุปกรณ์ ระดับโลก
(Applications, Learning Platform, Smart Classroom)
ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมกรณีศึกษา 
 
เบรก 1 เครื่องดื่มและขนม
 
10:00 – 12:00 น.    
Workshop “เทคนิคการทำสไลด์สื่อการสอนอย่างไรให้โดนใจผู้เรียน”
@เทคนิคการใช้ภาพ ข้อความ วีดีโอ ในการทำสื่อการสอนอย่างไร 
ให้นักเรียนสนใจ
@เทคนิคการทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การบันทึกภาพ วีดีโอ เสียง
และการตัดต่อ ที่ใช้งานง่ายและนิยมใช้กันทั่วโลก
 
รับทานอาหารกลางวัน
 
13:00 – 14:00 น.    
@การทำ “Flipped classroom ห้องเรียนกลับด้าน” ให้เป็นจริงได้ 
ด้วย Workshop สร้างห้องเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Cloud Learning 
และนำไปสอนต่อได้จริง ( ฟรีห้องเรียนออนไลน์ สำหรับอาจารย์แต่ละท่าน )
 
เบรก 2 เครื่องดื่มและขนม
 
14:00 – 16:00 น.    
@Workshop “Google App for Project Based Learning”
เทคนิคการใช้ Google App ในการทำโครงงานร่วมกัน
ของนักเรียนหลายๆ คน ที่อาจารย์สามารถติดตามการทำงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
- Google Docs (Word) Sheets (Excel)  Slides (Powerpoint)
พิมพ์เอกสาร ทำตารางคำนวน ไฟล์นำเสนอโครงงานร่วมกันในไฟล์เดียวกัน
โดยที่ไม่ต้องเสียเวลา ส่งไฟล์กลับไป-กลับมา และเสี่ยงไฟล์หาย ติดไวรัส
และคุณครูสามารถดูประวัติการทำงานได้ ว่าใครเป็นผู้ทำส่วนไหน
- Google Form สำรวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้เรียนออนไลน์ 
ด้วยระบบโหวต โพลแบบง่ายๆ แค่ไม่กี่คลิก
- Google Drive เก็บข้อมูลโครงงานไว้ออนไลน์ เปิดได้ทุกที่ ทุกเวลา 
โดยไม่ต้องกลัวไวรัส
 
16:00 – 17:00 น.    
@ถาม-ตอบ 
@รับเกียรติบัตรและถ่ายรูปร่วมกัน

วิทยากร

UploadImage
อาจารย์ศักดา ดีคำป้อ (อ.ก้อง) 
- ผู้ก่อตั้ง edtech.in.th : Thailand Education Technology
- ผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาระดับประเทศ
ที่มีผู้ใช้งานหลายแสนคนต่อปี 
- วิทยากรโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ดูประวัติเพิ่มเติม www.ajkong.com UploadImage
อาจารย์ภูวนัย วรรณสอน (อ.เก่ง) 
- ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา intelligent cloud learning
- ผู้พัฒนาเว็บไซต์การศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ www.eduzones.com
- ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการศึกษามากว่า 10 ปีและเป็นวิทยากรพิเศษ
ให้กับโรงเรียน อาชีวศึกษา สพฐ.และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมากกว่า 500 สถาบัน
ดูประวัติเพิ่มเติม http://gen2100.com/article.php?aid=101 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค
(ไม่แนะนำให้ใช้แท็บเล็ตสำหรับการอบรม เนื่องจากมีโปรแกรมสำหรับตัดต่อ)
 
กำหนดการอบรม
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558  เวลา 08:30 - 17:00 น.
 
ค่า Workshop
2,000 บาทต่อท่าน (รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน)

สถานที่ “The Connecion” ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานี ลาดพร้าว ทางออกที่ 4 และรถโดยสายประจำทางสาย 8 , 27 , 38 , 44 , 92 , 96 , 122 , 126 , 191 , 145 , 178 , 182 , 502 , 517 , 545 
รถส่วนตัว จอดฟรี รอบๆ อาคาร The Connecion ได้โดยประมาณ 50 คัน หรือจอดที่อาคารจอดรถของ รฟม. ได้ถึง 2,000 คัน โดยนำบัตรจอดรถมาสแกนได้ที่อาคาร เดอะคอนเน็คชั่น จะมีค่าใช้จ่าย  15 บาท ทุกๆ 2 ชั่วโมงค่ะ
 
สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Edtech School 2015
คุณนุชนาฏ  ก่อบุญ (นิดหน่อย) Office Tel : 02-1975925  มือถือ 081-8939535 ,081-9464922
Fax : 02-1975935 E-mail : edtechth@gmail.com 


แผนที่
UploadImage

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,070 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ