ลบ แก้ไข

ไทย-เมียนมาลงนามบันทึกความร่วมมือเสริมมั่นคงด้านพลังงาน-ไฟฟ้าระหว่างประเทศ

ไทย-เมียนมาลงนามบันทึกคว

นาย สราวุธ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า วันนี้ (15 มิ.ย.) นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยเรื่องพลังงาน กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าเมียนมา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมียนมา โดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อมูลด้านนโยบายพลังงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างกันของทั้ง 2 ประเทศ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน ​
 
นายสราวุธกล่าวว่า การลงนามเอ็มโอยูครั้งนี้ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ จำนวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 คือ บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานไทยและกระทรวงพลังงานเมียนมาว่าด้วยเรื่องพลังงาน โดยขอบเขตความร่วมมือคือ ทั้ง 2 ประเทศ จะร่วมมือกันด้านปิโตรเลียมต้นน้ำและปลายน้ำ อาทิ การพัฒนาท่อส่งก๊าซในประเทศและข้ามชายแดน การสำรวจและผลิต การพัฒนาขีดความสามารถในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) การปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมัน และการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าปิโตรเคมีที่มีความเป็นไปได้ร่วมกัน ​ ขณะที่ฉบับที่ 2 คือ บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานไทยและกระทรวงไฟฟ้าเมียนมาว่าด้วยเรื่องพลังงานไฟฟ้า โดยขอบเขตความร่วมมือคือ ทั้ง 2 ประเทศจะร่วมมือกันด้านพลังงานไฟฟ้า อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยระบบการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำและอื่น ๆ ระบบส่งและระบบจ่ายไฟฟ้า และขยายความร่วมมือด้านการผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่และความตกลงทวิภาคีที่ทำก่อนหน้านี้ โดยมุ่งสนับสนุนความต้องการไฟฟ้าภายในเมียนมาเป็นลำดับแรก รวมถึงการส่งเสริมการค้าและการเชื่อมโยงไฟฟ้าระหว่าง 2 ประเทศ ​

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,423 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ