ลบ แก้ไข

ผลการประชุม Leader’s Retreat ระหว่างไทย-สิงคโปร์

ผลการประชุม Leader’s Ret

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมการประชุม Leader’s Retreat กับนายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เกี่ยวกับผลการการประชุม มีสาระสำคัญดังนี้
 
พลเอกประยุทธ์ แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลสิงคโปร์ที่ได้เชิญเยือนอย่างเป็นทางการ และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้รู้สึกยินดีที่ได้มาสิงคโปร์ในปีนี้ซึ่งถือเป็นปีที่มีความสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ในโอกาสที่ครบรอบ 50 ปีการสถาปนาประเทศสิงคโปร์และการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-สิงคโปร์ ไทยต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ทางการทูตให้มากขึ้น อีกทั้งยังอยู่ในระหว่างที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน SEA Games ครั้งที่ 28 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสำคัญของภูมิภาคครั้งนี้ อยากให้กีฬาทำให้สองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ได้มีการลงนามความตกลง 4 ฉบับ ซึ่งถือเป็นผลสำเร็จจากการเยือนในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการขยายความร่วมมือระหว่างกัน โดยความตกลงดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือ และความร่วมมือด้าน Digital Content การยกเว้นภาษีซ้อน ภาคอุตสาหกรรม โดยนายกรัฐมนตรีให้คำมั่นจะทำความตกลงทั้ง 4 ฉบับ บรรลุให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,370 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean