ลบ แก้ไข

ผลการประชุม Leader’s Retreat ระหว่างไทย-สิงคโปร์

ผลการประชุม Leader’s Ret

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมการประชุม Leader’s Retreat กับนายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เกี่ยวกับผลการการประชุม มีสาระสำคัญดังนี้
 
พลเอกประยุทธ์ แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลสิงคโปร์ที่ได้เชิญเยือนอย่างเป็นทางการ และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้รู้สึกยินดีที่ได้มาสิงคโปร์ในปีนี้ซึ่งถือเป็นปีที่มีความสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ในโอกาสที่ครบรอบ 50 ปีการสถาปนาประเทศสิงคโปร์และการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-สิงคโปร์ ไทยต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ทางการทูตให้มากขึ้น อีกทั้งยังอยู่ในระหว่างที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน SEA Games ครั้งที่ 28 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสำคัญของภูมิภาคครั้งนี้ อยากให้กีฬาทำให้สองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ได้มีการลงนามความตกลง 4 ฉบับ ซึ่งถือเป็นผลสำเร็จจากการเยือนในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการขยายความร่วมมือระหว่างกัน โดยความตกลงดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือ และความร่วมมือด้าน Digital Content การยกเว้นภาษีซ้อน ภาคอุตสาหกรรม โดยนายกรัฐมนตรีให้คำมั่นจะทำความตกลงทั้ง 4 ฉบับ บรรลุให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,914 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นางมาลีโชคล้ําเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์(พณ.) เปิดเผยว่า กรมมี ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้มีความพร้อมในการเขจ้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)...
  by Editor
 • พม่า ประเทศที่มีการเชื่อมต่อน้อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในแง่ของการสื่อสารโทรคมนาคม ในเวลานี้กำลังพยายามที่จะไล่ตามให้ทันประเทศอื่นๆ ส่งผลให้พม่าอนุญาตให้บริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างชาติเข้ามาดำเนินกิจการในประเทศในปีก่อน...
  by Editor
 • ประเทศไทยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่พื้นที่ใจกลางของภูมิภาคอาเซียนและมีพื้นที่พรมแดนกว่า 5,000 กิโลเมตรติดกับประเทศพม่า, ลาว, กัมพูชาและมาเลเซียโดยมี 90 จุดข้ามชายแดนใน...
  by dogTech
 • ได้มีการเปิดตัวนิตยสารฟอร์บประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยฟอร์บฉบับ ไทย จะ มุ่งเน้นไปที่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เพื่อผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่กำลังจะเกิดขึ้น...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ