ลบ แก้ไข

บริษัทจดทะเบียนไทยทำกำไรสูงสุดในอาเซียน

นายยศพล พิริยะพฤนท์ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนไทย สามารถทำกำไรได้สูงอย่างต่อเนื่อง และมีอัตรากำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่สูงกว่าอัตราเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศรวมเงินเฟ้อ (นอมินอล จีดีพี) ถึง 1.8 เท่า ซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุดในอาเซียน ขณะที่ฟิลิปปินส์เติบโตเพียง 1.4 เท่า,อินโดนีเซีย 0.6 เท่า และมาเลเซีย 0.5 เท่า โดยบริษัทจดทะเบียนไทย สามารถกำหนดการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่เข้าถึงผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างตรงจุด ทำให้ธุรกิจเติบโตได้ดี ทั้งด้านขนาด และความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น
 
สำหรับกลุ่มที่มีกลยุทธ์การดำเนินงานที่โดดเด่น ได้แก่ กลุ่มธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม,กลุ่มอสังหาริมทรัพย์,กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,กลุ่มการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงธุรกิจเครื่องสำอางและความงาม โดยตั้งแต่ปี 2553-2557 บริษัทจดทะเบียนไทยในกลุ่มธุรกิจที่มีความโดดเด่นสูง มีอัตราการเติบโตที่สะท้อนผ่านมูลค่าตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) และด้านความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งการเติบโตของมาร์เก็ตแคปสูงถึง 144% จาก 1.8 ล้านล้านบาทในปี 2553 เป็น 4.4 ล้านล้านบาทในปี 2557 ในขณะที่ความสามารถในการทำกำไรพบว่ามีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิสูงถึง 75% จาก 117,000 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 205,000 ล้านบาทในปี 2557

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,485 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ